Vaargebieden

 

Binnen de Zeilclub onderscheiden we de volgende 4 vaargebieden:

  • Vaargebied 1: Kleine binnenmeren en plassen (bijvoorbeeld de Westeinderplassen, Kagerplassen en de Friese meren).
  • Vaargebied 2: Alle Nederlandse wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing is, uitgezonderd de Waddenzee, de Oosterschelde en de getijrivieren.
  • Vaargebied 3: Alle Nederlandse wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing is.
  • Vaargebied 4: Alle wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) of Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op zee (BVA) van toepassing zijn.

Om een van bovenstaande vaargebieden in bezit te krijgen, dien je minimaal 2 ervaringstochten in dat gebied met goed gevolg af te ronden. Elk seizoen worden er meerdere tochten aangeboden waar je je voor kunt inschrijven om deel aan te nemen.