Reglementen

De Zeilclub is onderdeel van de Personeelsvereniging ABN AMRO Bank die over door de notaris vastgelegde statuten beschikt. Door de Zeilclub zijn aanvullende reglementen opgesteld met specifieke bepalingen waarin de statuten van de Personeelsvereniging niet voorzien. De reglementen worden in geval van belangrijke wijzigingen opnieuw door de Algemene Leden Vergadering van de Zeilclub vastgesteld. Elk geschil betreffende uitleg of toepassing van de reglementen van de Zeilclub wordt, zo nodig in overleg met het bestuur van de Personeelsvereniging, door het bestuur van de Zeilclub beslist.

 

Download de reglementen van de Zeilclub. Deze bevat de volgende onderdelen:

  • Algemeen reglement
  • Brevetten reglement
  • Huur reglement
  • Zeil instructie programma
  • Brevettenmatrix