Overige opleidingen

Klein vaarbewijs

Het Klein Vaarbewijs is in principe alleen nodig indien een boot langer is dan 15 meter of sneller kan varen dan 20 km/h. Wij stellen het in bezit hebben van het Klein Vaarbewijs echter verplicht voor iedereen die gebruik wil maken van de kajuitzeiljachten omdat het de theoretische achtergrond geeft voor het veilig varen op de binnenwateren. Bij voldoende belangstelling organiseren we eenmaal per jaar een Klein Vaarbewijs cursus. Deze cursus bestaat uit 6-8 trainingsavonden in de periode januari tot april.

 

Basis Certificaat Marifonie

Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van het Basis Certificaat Marifonie. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van dit certificaat de marifoon bedienen. De boete voor het niet in bezit hebben van het Basis Certificaat Marifonie bedraagt € 250,- (2016). Het examen is met behulp van zelfstudie te behalen en daarom voorziet de club niet zelf in een cursus.

 

Theoretische Kust Navigatie (TKN)

Het TKN-certificaat is een door de overheid erkend Nederlands getuigschrift dat verklaart dat de houder zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op de Europese kustwateren. We vereisen dit certificaat indien met de kajuitzeiljachten op zee (vaargebied V4) gevaren gaat worden. Bij voldoende belangstelling organiseert de zeilclub eenmaal per jaar in samenwerking met een extern opleidingsinstituut een TKN cursus.

 

Tochtvoorbereiding

Nieuw in 2014 is de cursus Tochtvoorbereiding. Deze cursus is voor alle kajuitjachtzeilers die zelfstandig of in groepsverband een tocht op ruim binnenwater, Waddenzee of langs de kust willen maken en als volwaardig bemanningslid een actieve bijdrage willen leveren aan de tochtplanning en navigatie onderweg.